Beste starter, Proficiat

Je wilt graag een eigen zaak beginnen.

Een eerste stap in wat je een onbekend avontuur lijkt?

Wij begeleiden starters naar hun keuze van een specialist in hun buurt.

de-starters-bvba.be is volledig gratis.

Welkom starters

Proficiat, je wilt graag een eigen zaak beginnen en daarom heb je ons geraadpleegd. Een eerste stap in wat je een onbekend avontuur lijkt? Geen nood. Dankzij onze jarenlange ervaring met starters en ons uitgebreid netwerk willen je graag begeleiden met de keuze van uw specialist in je buurt. Wij verzamelen informatie i.v.m. de dienstverlening aan startende ondernemingen. Alzo kunnen wij u bijstaan wanneer u op het punt staat te starten met een zelfstandige activiteit. Voorlopig is onze regio met specialisten beperkt tot de provincie Limburg. Nadat wij uw aanvraag hebben verwerkt ontvangt u van ons een e-mail met de contactgegevens van uw specialist. U kan deze contacteren en hij zal u gratis en vrijblijvend een verkennend gesprek aanbieden.

contactform de-starters-bvba.be

Wat is een starters BVBA

In uitvoering van het federale kmo-plan werd door de regering in oktober 2009 een wetsontwerp ingediend tot wijziging van het Wetboek van Vennootschappen door invoering van de BVBA Starter of afgekort "S-BVBA".

Oprichting

Een S-BVBA kan enkel worden opgericht door één of meerdere natuurlijke personen. Rechtspersonen kunnen nooit oprichter noch later aandeelhouder zijn zolang de BVBA het statuut Starter heeft.

Bestaan van de S-BVBA

Ten laatste vijf jaar na de oprichting of van zodra de BVBA vijf voltijdse werknemers in dienst wil nemen, dient het maatschappelijk kapitaal verhoogd te worden tot 18.550€(zijnde het minimumkapitaal van een gewone BVBA), waardoor de BVBA haar statuut van Starter verliest.

Aansprakelijkheid oprichters

Ook voor de S-BVBA bestaat er oprichtersaansprakelijkheid in geval van faillissement van de vennootschap binnen de drie jaar na oprichting als de middelen ter beschikking van de vennootschap kennelijk ontoereikend waren voor de normale uitoefening van de ...

Diversen

Om te kunnen genieten van het verlaagde tarief mag de uitkering slechts 13% van het aan het begin van het belastbaar tijdperk bestaand fiscaal kapitaal (bv. 1€ )bedragen. Gereserveerde winsten worden daarbij niet beschouwd als fiscaal kapitaal.